África, asamblea viceprovincial / Afrique, assemblée vice-provinciale / Africa, Vice-Provincial Assembly

26/12/2018 - 03/01/2019.-
África, asamblea viceprovincial / Afrique, assemblée vice-provinciale / Africa, Vice-Provincial Assembly - Casa Viceprovincial, Ouagadougou
Affichages : 6376